2009-02-19 / Madelaine Pettersson

Solbergs tio tips för en bra årsredovisning

  1. Planera och inled årsredovisningsarbetet i god tid. Utse ansvarig och förankra internt löpande under projektet.
  2. Besluta vilka de viktigaste målgrupperna är. Anpassa informationen till dem. Utöver aktieägare och analytiker är de egna medarbetarna, kunder, leverantörer och media ofta viktiga målgrupper.
  3. Använd ett enkelt, tydligt och enhetligt språk.
  4. Gör årsredovisningen pedagogisk och läsvänlig. Låt ord och bild samspela. Lyft fram information i diagram. Komplettera trycksaken på webbplatsen med information anpassad för webben.
  5. VD-ordet är viktigt. Det läses av alla. Låt det gärna vara personligt.
  6. Beskriv omvärldsfaktorer och marknadsförutsättningar för att skapa förståelse för den arena bolaget verkar på.
  7. Arbeta igenom mål- och strategiavsnitt. Följ gärna upp de mål som sattes upp förra året.
  8. Företagsanpassa risk- och möjlighetsavsnitt, liksom hållbarhetsavsnitt.
  9. Använd informationen i årsredovisningen för andra kanaler som t ex webb. Paketera om för anpassning till andra målgrupper.
  10. Se till att årsredovisningen blir ett varumärkesstärkande, företagsövergripande dokument som via text och design stärker och tydliggör företagets affär, kultur, kärnvärden, och identitet.
Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält