2009-04-03 / Madelaine Pettersson

Unga investerare efterfrågar finansiell information i nya kanaler

Torsdagen den 26 mars hade Solberg besök av Unga Aktiesparare i Göteborg för att i workshopformat diskutera en kommande generations önskemål gällande IR-kommunikation. Kvällen bjöd på många goda idéer och inspel för både Solberg och Unga Aktiesparare.

Mikael Molin, IR-konsult på Solberg, höll i evenemanget tillsammans med Cecilia Gravenfors, affärsansvarig för webbkommunikation. Temat för kvällen var vilka krav som ställs på ett företag i en förändrad kommunikationsmiljö. Mikael och Cecilia berättade och exemplifierade hur det ser ut idag utifrån en distributionsteori (sociala media) jämfört med en broadcastingteori (traditionella kanaler) (http://www.fcc.gov/omd/history/internet/something2share.html).

Diskussionerna kom i hög utsträckning att handla om på vilket sätt man vill ha sin finansiella information, Under kvällen genomfördes också en enkätundersökning av konsumtionsvanor för finansiell information. Det visade sig att många unga aktiesparare önskar mer ”one stop shopping” där företagens hemsidor är väldigt viktiga. Representanterna från Unga aktiesparare ansåg att all information kring bolaget bör finnas tillgänglig. Rörliga bilder, såsom filmade VD-ord efterfrågas, liksom årsredovisningar i html-format samt excel-ark med siffror, tabeller och nyckeltal från flera år tillbaka.

För dessa kommande viktiga aktörer på aktiemarknaden är det viktigt att kunna följa ett bolag genom olika prenumerationstjänster för exempelvis pressreleaser, delårsrapporter och liknande, helst till mobilen då man inte alltid sitter uppkopplad. Distributionen skulle gärna kunna ske i form av RSS och podsändningar.

Flera ansåg också att ett företag skulle bli mer intressant som investeringsobjekt och dessutom mer trovärdigt om medarbetarna bloggade i någon form på IR-sajten. Det skulle ge en större känsla av närhet och inblick i företaget. En idé som flera var positiva till var att likt Intel (http://www.intc.com) möjliggöra för aktieägare att innan aktieträffar få chans att rösta fram de mest relevanta och intressanta frågorna.

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält