2009-09-25 / Madelaine Pettersson

Tre snabba från Årsredovisnings­dagen 2009

Tre dagar, tre städer.

Deltagarna på Solbergs Årsredovisningsdag 2009 diskuterade nya idéer kring hållbar och finansiell kommunikation med årets talare Peter Malmqvist, Åse Bäckström, Sasja Beslik och Klas Eklund. Solberg visade trender och nyheter för bolagens IR-kommunikation.

Peter Malmqvist, finansanalytiker och börsjournalist
Nå fram till analytiker och media – tre tips:
Fokusera på ett resultatbegrepp: resultat före skatt.
Beskriv utvecklingen av försäljningen: priser, volymer, valutaeffekter och förvärv/avyttringar.
Viktiga nyckeltal: avkastning på sysselsatt kapital, rörelsemarginal, avkastning på eget kapital och skuldsättningsgrad.

Åse Bäckström, KPMG Sustainability Services
Skapa affärsnytta med hållbarhetsredovisningen – tre tips:
Skapa system för redovisningen. Systemen i sig driver förbättringsarbetet eftersom man upptäcker luckorna.
Skapa en egen agenda. Vad är relevant för vår verksamhet, vad är värdeskapande, var har vi störst påverkan?
Skapa en kedja från strategi till mätbara mål, återrapportering av resultaten och nästa steg.

Sasja Beslik, nordenansvarig för hållbara investeringar i Nordea
Krisen och klimatet – tre sätt att ta ansvar:
Gör ett affärscase utifrån hållbarhetsfrågorna.
Flytta in hållbarheten i produkt- eller tjänstebeskrivningen så att kunderna själva kan ta ställning.
Lyft frågan till styrelsen. Klimatfrågan är en ekonomisk fråga som är lika viktig som balansräkningen.

Klas Eklund, seniorekonom på SEB
Finanssektorn och klimatet – tre steg mot en global strategi
Sätt ett globalt mål för minskade utsläpp.
Skapa global handel för utsläppsrätter.
Utveckla kreditgivningen till klimatprojekt.

Lena Sundbom och Mikael Molin, IR-rådgivare på Solberg
Årsredovisningen i Sverige och internationellt – tre trender:
Koppling till varumärket och övergripande budskap.
Tydligare rapportering om strategi, mål och utfall.
Tydligare rapportering och förklaring av avvikelser.

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält