2011-03-25 / Lars Mattsson

Bättre debatt – nio misstag att undvika

Vi vet alla hur det känns när en diskussion som vi är starkt engagerade i inte går som vi hoppats. En känsla av att vara missförstådd, tätt åtföljt av ett eller flera stänk av ilska som sprider sig genom kroppen i takt med varje pulslag.

Samma sak gäller för företag och organisationer som hamnar snett i den offentliga debatten.

Givetvis finns det ett flertal orsaker till varför en debatt hamnar i diket. Det är dock sällan vi tar oss tid att dissekera misslyckandet. Helt enkelt för att vi inte vill ta i det. Det är synd, för det finns mycket att vinna på att gå igenom vad som kan förbättras till nästa gång.

Den amerikanska kommunikationsexperten Holly Weeks har gjort ett försök att sätta misslyckad argumentation under luppen i boken Failure to Communicate: How Conversations Go Wrong and What You Can Do to Right Them, som ges ut av Harvard Business School Press.

Några av de vanligaste orsakerna till kommunikativa grundstötningar, enligt Holly Weeks:

Misstag 1: Stridsmentaliteten kopplas på. Målet är att vinna och att se den andre förlora. I verkligheten blir resultatet dock oftast två förlorare. Åtminstone uppfattas det så av omgivningen, eftersom båda parter framstår som konfrontativa. Den verkliga fienden är inte motparten utan kampmentaliteten i sig själv. Lägg därför den så långt åt sidan som möjligt.

Misstag 2: Vi försöker ”överförenkla” problemen genom att föra samman dem till en enda utmaning – som du och ditt företag har lösningen till. Men om allt hade varit så enkelt hade väl inte diskussionen ägt rum över huvud taget. Beta istället av samtliga delproblem. Ett efter ett. På så sätt blir du trovärdig.

Misstag 3: Vi är inte tillräckligt respektfulla. Svara på ett sätt som du känner att du och det företag du representerar kan vara stolt över även efter diskussionen. Det skapar en bra känsla och gör att risken att tappa kursen minskar, även om motparten är öppet konfrontativ.

Misstag 4: Vi konfronterar för hårt – eller slätar över. En del av oss går till frontalattack med mindre sakliga argument medan andra slätar över när en diskussion hettar till. Den bästa metoden är att lägga sig i mitten och säga vad du och företaget verkligen vill uppnå. Det kan kännas jobbigt att vara tydlig, men med övning lär du dig att fokusera på resultatet snarare än den jobbiga känslan i sig.

Misstag 5: Vi påverkas av maktspråk och andra fula knep. Även om du inte använder ”dirty tricks” för att få motparten ur balans, kan du själv råka ut för det. Det bästa motvapnet är att ifrågasätta agerandet på ett direkt och tydligt sätt. Inte börja med egna tricks. Om motparten demonstrativt undviker dina frågor, ställ en rak fråga i stil med ”hur ska jag tolka denna tystnad?”.

Misstag 6: Vi fastnar på kroken – motparten identifierar våra svaga punkter. Att ha koll på det som du uppfattar som dina och företagets egna svagheter gör att du inte går upp i varv när någon spelar på dem.

Misstag 7: Vi övar utifrån ett färdigt tal. En diskussion är ingen pjäs – att utgå från ett väl inrepeterat manus gör att vi lätt missar möjligheten att lyssna och reagera på ett klokt sätt. Fokusera istället på dessa nyckelfrågor innan diskussionen: 1) Vad är problemet? 2) Vad förväntas motparten säga att problemet är? 3) Vad vill jag och företaget uppnå? 4) Vilken relation vill jag och företaget ha till motparten? Du kan även be motparten svara på dessa frågor.

Misstag 8: Vi antar en massa om motpartens avsikter. Det kan leda till onödiga missförstånd. Om du fastnar i en diskussion kan det vara bra att säga ”jag inser att jag inte fullt ut förstår hur du ser problemet”. Att medge att man själv inte har full koll på vad motparten vill uppnå kan vara ett effektivt sätt att få tillbaka diskussionen på rätt spår.

Misstag 9: Vi glömmer målet med diskussionen. Nyckeln till att lyckas i en tuff diskussion är att ha målet klart för sig – under hela debatten (se Misstag 7). Då minskar risken för att du och företaget du representerar dras med i onödiga och påfrestande sidospår.

Tänker du på de här nio vanliga misstagen, innan och under själva debatten, ökar chansen att du och ditt företag når era mål, och att motparten också får något ut av det hela.

Men det kräver träning. Och uthållighet.

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält