2012-06-04 / Susanne Spicar

Rapporttrender: Allt-i-ett

Integrerad rapportering är ett nytt sätt att se på rapportering. Detta var en av trendspaningarna som Solberg presenterade på Årsredovisningsdagen 2012 i Göteborg och Stockholm.

Syftet med integrerad rapportering är att intressenterna på ett tydligare sätt ska få en helhetsbild av och förstå företagets affärsmodell, styrning, hållbarhetsarbete, risker och möjligheter till värdeskapande både på lång och kort sikt.

I Sydafrika har man redan implementerat integrerad rapportering som ett krav för de största 400 bolagen noterade på börsen i Johannesburg. På global nivå har man ett stort projekt för att sammanställa ett ramverk som ska vara klart i oktober 2013. I dagsläget har ett 60-tal stora företag anslutit sig till ett pilotprojekt där man ska utvärdera det förslag på riktlinjer som släpptes förra året.

Enligt dessa riktlinjer ska bolagen ha en kondenserad, integrerad rapport med den mest materiella informationen inom finansiell rapportering, bolagsstyrning, hållbarhet och kommentarer från ledningen.

Den integrerade rapporten ska kompletteras med en bolagsstyrningsrapport, finansiell rapport, hållbarhetsredovisning och kommentarer från ledning och styrelse. Kanalvalet kan anpassas efter respektive intressentgrupp. Mer information kommer flytta till webb och mobila enheter.

Talare på Årsredovisningsdagen 2012:

Emma Ihre, Finansdepartmentet, ansvarig för att integrera hållbart företagande i ägarstyrningen av de 58 statligt ägda bolagen.

Sara Winroth, miljöchef och CSR-koordinator om hur Lindex utvecklar och kommunicerar sitt hållbarhetsarbete.

Lena Sundbom, affärsområdeschef Investor Relations, Solberg

Cecilia Gravenfors, affärsområdeschef Webbkommunikation, Solberg

Fredrik Rittberger, webbstrateg, Solberg

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält