2012-06-11

Solberg omvärldsspanar

”Tomorrow belongs to the people who prepare for it today” (Afrikanskt proverb)

Att hålla sig uppdaterad på nya politiska, sociala och ekonomiska förutsättningar är nödvändigt för alla typer av verksamheter. Solberg har under våren genomfört en omvärldsanalys, och resultatet har vi kokat ner till fyra övergripande trender som kräver nya förhållningssätt av oss i framtiden.

Paradigmskiften – nya ekonomiskpolitiska strukturer

Arabiska revolutioner, europeisk ekonomisk turbulens och en förflyttning av den globala ekonomiska tyngdpunkten till öst – det är ingen tvekan om att förändringens vindar blåser. År 2050 förutspår Goldman Sachs att BRICS tillsammans med Mexiko, Korea, Vietnam och Turkiet kommer stå för ca 46 procent av global BNP.

Mobilitet – våra liv i mobilen

Människors fritid, arbete, sociala kontakter och konsumtionsmönster förändras och anpassas till mobilen.  Siffrorna talar sitt tydliga språk. Det finns dubbelt så många abonnemang för mobila bredband som för fasta bredband och 17 procent av jordens befolkning beräknas idag vara mobila användare. Till 2020 kommer antalet produkter med mobil uppkoppling att fördubblas, från dagens 6 miljarder till 12 miljarder, förutspår GSMA.

Delaktighet – alla spelar huvudrollen

Informationssamhället och den ökade mobiliteten skapar nya förutsättningar för individens delaktighet. Vare sig det gäller politik, affärer, vård, skola eller mediekonsumtion så kräver individen en aktiv roll.  

Transparens – fram med skeletten ur garderoben

Ny teknik och nya mediekanaler gör informationsspridningen okontrollerbar och ibland explosionsartad. Transparens är en nödvändighet för alla typer av verksamheter, och så kan kommunikativa kriser undvikas och negativa händelser vändas till något positivt. Att våga lyfta fram brister signalerar äkthet och gör, som Trendwatching uttrycker det, verksamheten ”flawsome”.

Många nya skeenden runtomkring oss bottnar i dessa fyra trender. Världen förändras ständigt, förändras du med den?

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält