2012-06-04 / Susanne Spicar

Solbergs tips inför ÅR 2012

  • Förklara affären tidigt och tydligt.
  • Pedagogisera och utveckla informationen om styrelse och ersättningar.
  • Våga förenkla med infographics ochillustrationer.
  • Våga lyfta fram era varumärkesbärare: kunder, medarbetare och, intressenter.
  • Utbilda läsaren avseende branschspecifika förutsättningar.
  • Mikrocase och snabbfakta fördjupar förståelsen för verksamheten.
  • Redovisa alla rapporter som finns på en tydlig presentationssida på webben och i trycksaken.
  • Skapa en tydlig landningssida för digitala rapporter.
  • Förklara QR-koder och visa alternativ länk .
  • Planera i tid.
Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält