2012-07-06

När sanningen är relativ

Varje dag översköljs vi av siffror och mätningar som vägleder oss i att tycka och tänka. Statistik är ett mäktigt instrument. Hur kritiska bör vi vara till de siffror som presenteras oss?

På Stockholms Universitets seminarie i Almedalen debatterades sanningshalten i och nyttan av den nya trenden att ranka lärosäten. D.v.s. att jämföra olika universitet och högskolor efter givna parametrar. Tidningen Fokus presenterade i våras ett stort reportage om ranking, Anders Billing, editionschef, närvarade tillsammans med Thorsten Nybom, grundare av rankingföretaget U-rank. Eliten inom universitets- och högskolevärlden var också där, rektorer och professorer.

Kritiken för undersökningarna var svidande. Som att jämföra äpplen och päron tyckte vissa, andra ifrågasatte parametrarna och signifikansen i resultaten. Billing och Nybom hade svårt att övertyga kring metodik och urval. Inte konstigt med ett rum fyllt av intellektuella som livnär sig på kritiskt tänkande och signifikanta resultat.

Gemene man har inte samma förutsättningar till kritisk värdering. Statistik behöver inte nödvändigtvis vara falsk men resultaten kan tolkas olika, anpassat till budskapet avsändaren vill föra fram.

Enligt en undersökning som PR-byrån Westander genomfört använde partiledarna ordet ”statistik” i genomsnitt 12 gånger i sina tal under föregående års Almedalsvecka. Fredrik Reinfeldt låg i topp med 27 omnämnanden. Rätt statistik ger tyngd till argumenten.

Hur undviker man att vilseledas av statistik? TNS Sifos opinionschef Toivo Sjörén rekommenderar ett kritiskt förhållningssätt, titta på avsändaren samt försök utröna syftet med undersökningen. Så undiver man de största fällorna.

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält