2012-07-04

Sätt kurs efter förväntningar

Förväntningar är ett ord som dyker upp i många sammanhang i Almedalen. Dessa omformas ständigt, ibland genom strategisk påverkan, andra gånger av tillfälligheter eller personliga värderingar. Ofta är de helt avgörande för utfall i vår omgivning.

Detta är framförallt tydligt i politiska sammanhang. Novus Opinion presenterade igår färska opinionssiffror som visar på att den politiska vinden har vänt och Socialdemokraterna har idag det starkase väljarstödet. För ett år sedan var läget ett helt annat och Alliansen var trygga i sin maktposition. Enligt Novus Opinion svänger väljaropinionen allt snabbare, tidigare i cykler om 15 månader, nu om 5-6. Nya förväntningar kan alltså hastigt byggas, i det här fallet till Löfvens och Socialdemokraternas fördel.

Systembolaget är ett annat företag som brottas med förväntningar. Monopolet diskuteras flitigt och ifrågasätts av många. Föreställningen är att det missgynnar konsumenten och ger skev konkurrens. Detta råder Systembolaget bot på genom att sätta ansvarstagande och transparens i främsta rummet och genom att ligga i tjänste- och produktmässig framkant. En lyhördhet för marknaden och allmänhetens förväntningar bygger förtroende.

Även Fredrik Reinfeldt lyfte förväntningar i sitt årliga tal i Almedalen, de som finns där men som man sällan reflekterar över förrän införlivningen uteblir. Till exempel nattlig gatustädning. Förväntningar som sätter standarden.

Genom att pejla in vilka förväntningarna är kan man rikta insatser, försöka påverka och på så vis styra skeppet i rätt riktning. Med en ständig beredskap för att lägga om kursen.

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält