2012-08-21 / Sarah Callton

GRI G4 – nya riktlinjer för hållbarhets­redovisning

Enligt KPMG hållbarhetsrapporterar 72% av de svenska noterade bolagen. Majoriteten av bolagen rapporterar enligt Global Reporting Initiatives (GRI) ramverk vars riktlinjer utvecklas genom dialog mellan företag, kapitalmarknad, frivilligorganisationer, forskare och redovisningsbyråer. Under sommaren har GRI lanserat ett utkast för den fjärde generationens riktlinjer (G4) och har bjudit in samtliga intressenter att ge feedback.

Arbetet med G4 påbörjades i september 2010 och den slutgiltiga versionen kommer släppas under 2013. Målet med G4 är bland annat att göra riktlinjerna mer användarvänliga, förbättra redovisningens kvalitet och anpassa riktlinjerna efter andra redovisningsstandarder. 

Den största förändringen som föreslås i utkastet är att man avskaffar tillämpningsnivåerna. Bokstavsnivåerna A, B och C missförstås ofta för att vara ett betyg på hur bra hållbarhetsrapporten är, eller på företagets hållbarhetsarbete. GRI föreslår i stället att företagen anger att hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives ramverk. 

Redovisningsprinciperna har också utvecklats och en analys av värdekedjan föreslås ligga till grund för redovisningens avgränsningar. Upplysningar om hållbarhetsstyrning som tidigare gavs på aspektnivå kan i G4 också ges på indikator- eller profilnivå. Det har också tillkommit flera indikatorer, främst för bolagsstyrning och ersättningar men även för screening och förbättringsarbete i leverantörskedjan. 

Mer information om G4 finns på Global Reporting Initiatives hemsida. Man kan lämna kommentarer på utkastet till G4 till den 25 september 2012. 

Solberg kommer att bjuda in till frukostseminarium om GRI och G4 under oktober, håll utkik på vår hemsida!

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält