2012-08-27

Marknaden har alltid rätt!

Jag har i min roll som kapitalförvaltare och IR konsult mött många frustrerade Vd:ar genom åren som anser att just deras bolags aktie faktiskt inte värderas, av marknaden, på ett korrekt sätt. Börskursen är för låg.

Förklaringarna är många – analytikerna är inte kapabla att värdera bolaget, marknaden begriper inte vad bolaget håller på med, omvärldsfaktorer påverkar bilden av bolaget osv. Många gånger låter VD som en missförstådd politiker – om bara alla förstod vad vi står för så skulle alla köpa vår aktie/politik.

Jag menar att alla bolag har den värdering de förtjänar – marknaden har alltid rätt!

Om inte annat är det en bra utgångspunkt i ett IR-arbete. Ett bolags värdering är helt avhängt på det förtroende bolaget har samt vilka resultat man levererar. Starkt förtroende är något man förtjänar över tiden. Grunden för framgångsrik IR bygger på tre grundstenar: starkt varumärke, leverera resultat och trovärdig kommunikation. IR syftar till att ge marknaden så mycket information att det finns möjlighet för marknaden att göra en rättvis värdering av bolaget. Bra IR kan inte gömma ett dåligt resultat i längden men dålig IR kan ta bort effekten av ett bra resultat.

Vissa bolag vill med hjälp av en mycket aktiv IR tro att deras aktiekurs ska utvecklas på ett positivt sätt. Det är bolagets resultat som styr aktiekursen, inte vilka IR-insatser som görs. Men med en hög ambition och en genomtänkt strategi för bolagets IR kommuniceras bolagets resultat på ett trovärdigt sätt till marknaden. Det ger marknaden förutsättningar att göra en korrekt värdering av bolaget.

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält