2012-08-13 / Susanne Spicar

Så skapas bilden av Sveriges Viktigaste Jobb

Under politikerveckan i Almedalen i juli berättade Helsingborgs Stad och Region Skåne hur de omskapar bilden av sina jobb. Inte bara genom att snacka nytt utan genom att göra nytt.

Bygger relationer

Region Skåne bygger relationer med unga akademiker redan under studietiden. Under 2011 har 39 studentmedarbetare arbetat 10-15 timmar i veckan, vid sidan av sina studier, inom kultur, HR, kommunikation, IT, hälsa och ekonomi. För 2012 är målet 75 studentmedarbetare.

Rebecca Nannsjö, som studerar Service Management har fått utvärdera Regions Skånes avtal med företagshälsovården.

”Jobbet har öppnat mina ögon för den bredd av kompetens som finns i Region Skåne. Det finns mer än sjukhusen och Skånetrafiken.”

Nannsjö har också utvärderat studentmedarbetarprojektet: 8 av 10 studenter skulle rekommendera Region Skåne som arbetsgivare. Jämför med siffrorna ovan…

Satsningen har kostat 5 miljoner kronor, mycket lite i sammanhanget enligt Region Skånes personaldirektör Ann-Sofi Bennheden. 

Utvecklar kulturen

Baserat på en gemensam vision har Helsingborgs Stad har inlett ett förbättringsarbete på fyra fronter:

  1. Att leda framtidens medarbetare. 
    Man utvecklar ledarkulturen, bland annat genom att träna 400 chefer i återkoppling, ett program som rullar under fyra år.
  2. Att vara framtidens medarbetare. 
    Medarbetarna får bland annat träning i medarbetarskap.
  3. Att vara framtidens arbetsgivare. 
    Exempel är individuell anpassning av arbetsvillkoren. Medarbetare har olika behov i olika faser av livet, som exempelvis nyanställd, småbarnsförälder eller när föräldrarna blir sjuka. Vad är förresten en röd dag i en mångkulturell organisation?
  4. Att marknadsföra staden som framtida arbetsgivare.

Det handlar om rykte och image, om erbjudande och arbetsinnehåll, om ersättning och utveckling och om människor och kultur – inte minst hur man som medarbetare ser på medborgaren, den man är till för.

Arkitekten bakom Helsingborgs Stads förändringsarbete är Jörgen Fransson, HR-direktör. 

Vem som citeras i det inledande citatet? Helena Fernsten, projektledare för Sveriges Viktigaste Jobb på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Här ett exempel på vad Göteborgs Stad gör för att utveckla sitt arbetsgivarerbjudande tillsammans med Solberg.

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält