2012-10-11

Årsredovisningen, ert bästa IR-verktyg

Oktober är en månad när många påbörjar arbetet med den kommande årsredovisningen. En del har redan kommit långt och andra kanske avvaktar mot slutet av året. Men hur som helst så är årsredovisningen ett av ditt bolags viktigaste dokument och ett mycket värdefullt marknadsföringsmaterial.

Det finns en paradox med en årsredovisning. Den ska redogöra för ett år som redan är historia och där de viktigaste publicerats i bokslutskommunikén. Alltså ligger intresset på framtiden och detta måste påverka vad som skrivs i årsredovisningen. Framförallt ”VD har ordet” ska vara framåtriktat och där ges ett utrymme att vara lite personligare. Det är nog därför denna del är den mest lästa i en årsredovisning.

Vad ska man då tänka på? Det finns några självklara saker, årsredovisningen ska vara en del i varumärkesarbetet och anpassas till bolagets grafiska profil, beskriva bolaget med ett språk som är genomgående för den övriga kommunikation samt vara ett lättillgängligt material anpassat för målgrupperna aktieägare, finansanalytiker, journalister, medarbetare och kunder. 

Den viktigaste delen i en årsredovisningsproduktion är analysfasen. Varje bolag har värderingar och budskap som ska förmedlas. Det är viktigt att hela årsredovisningen genomsyras av de grundläggande värderingar som bolaget står för. Många gånger är det en process att ta fram dessa värderingar. Det är väldigt värdefullt att omvärldens bild av bolaget tas med i denna analys. I detta arbete är det många gånger bra att involvera utomstående.

IR story, Investmentcase eller storytelling, kärt barn har många namn. En svår men väldigt viktig del, i ett IR-verktyg som årsredovisningen, är att försöka ge ett svar på frågan ”varför ska man investera i vårt bolag”? Många tänker att då blir vi tvungna att gå ut med en prognos, och det har vi slutat med eftersom det nästan alltid blir fel!

Men det är inte det som är en IR story. I stället ska ni fundera på hur kommunicera bolagets mål och vilka möjligheter och utmaningar som finns på vägen? Sätt på er aktieägarnas glasögon och fundera över vilka svar ni kan ge dem. Med den analysen i grunden så blir årsredovisningen ert bästa IR-verktyg.

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält