2012-11-12 / Jenny Stamming

Är varumärket viktigt?

Ja, kanske för konsumenten men när det gäller B2B så måste det väl ändå vara pris, kvalitet och leveransduglighet som är de avgörande faktorerna? Det är lätt att tro det, men en undersökning från 2010 av forskaren Niklas Bondesson vid Lunds universitet bevisar motsatsen. Den visar att även affärsrelaterade beslut fattas med anledning av en ”hemlig agenda”. Social tillhörighet, att känna sig visionär och smart tillsammans med leverantören kan vara exempel på sådana faktorer.

Varför kallas agendan hemlig? Jo, det är få av oss som erkänner att vi väljer en produkt för att den får oss att känna oss yngre eller smartare. För att ta reda på de underliggande faktorerna krävs därför mer komplexa undersökningar och analyser för att få ”rätt” svar. Undersökningen heter “Tracing the drivers of B2B brand strength and value”. Vill ni ta del av avhandlingen så hittar ni den här:http://www.lu.se/lup/publication/1585665

Med denna insikt bör vi ställa oss frågorna vad är vi kända för, vad har vi för förväntan på oss och vad efterfrågar våra kunder? Och hur kan vi då på ett för kunderna relevant sätt särskilja oss ifrån våra konkurrenter?

Jag vill tacka handelskammaren för att jag och min kollega Susanne denna vecka fick inspirera dagens och morgondagens ledare till samtal kring just detta ämne, varumärket och kunden. Riktigt kul! Är du medlem i Next & Now så kanske vi ses vid något av de andra tillfällena denna månad. 

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält