2012-11-27

Delårsrapporten, en viktig kommunikation

Under senare tid har kvartalsrapporten varit ifrågasatt, i alla fall av en handfull aktörer på marknaden. Det är jobbigt och dyrt säger kritikerna. Men för de flesta bolag så är det nog inga svårigheter att fyra gånger om året lämna en redogörelse för utvecklingen, såväl finansiellt som verksamhetsmässigt.

Delårsrapporten är ett bra tillfälle att få uppmärksamhet. Utnyttja det. Sträva alltid efter att ge mycket information. Naturligtvis på ett överskådligt och bra sätt så att det inte blir svårt att ta in och verka krångligt.

Använd de inledande punkterna på ett klokt sätt. Omsättning och resultat rekommenderas från börsen, och gärna före och efter skatt och ebitda m m. Kom ihåg att det bara är en rekommendation men i många bolag är inte det alltid så relevant. Resultat inom FoU, lansering av en produkt eller tjänst, ny order eller ny kund kan vara mycket mer intressant att lyfta fram.

I nio fall av tio är det bara de inledande punkterna som kommer med i den lilla fem centimeters notisen som kommer in i tidningen. Se därför till att lyfta fram relevant information på den platsen.

Tänk även på att allt som ni får med i rapporten ger er en möjlighet att senare kunna informera om händelser som ni själva vill förmedla utan att det stöter på eventuella insiderproblem.

Alla noterade bolag har som en del i sin verksamhet att skapa värden till aktieägarna. En förutsättning för att lyckas med detta är att långsiktigt skapa förtroende. Ju bättre genomlysning av ett bolag och ju fler som har bra kännedom om bolaget desto högre likviditet i aktien med följd att överraskningarna blir färre och volatiliteten lägre. Förtroende är något man förtjänar och uppnås med transparens, en tät dialog med marknaden och att leverera goda resultat, inte bara ett kvartal utan över en längre tid.

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält