2012-12-14 / Madelaine Pettersson

God jul och gott nytt år!

Vi på Solberg stödjer i år tre organisationer som hjälper människor i olika krissituationer. Vi skänker en summa motsvarande den vi köpt julklappar för tidigare år. Vi hoppas att du känner dig delaktig i denna julgåva.

Läkare Utan Gränser är en välkänd medicinsk humanitär organisation med världen som arbetsfält. Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett deras politiska åsikt, religion eller etniska tillhörighet. www.lakareutangranser.se

Vi-skogen är en biståndsorganisation som i mer än 25 år gjort det möjligt för mer än en miljon fattiga människor runt Victoriasjön i östra Afrika att skapa ett bättre liv. Genom samplantering av träd och grödor, så kallad agroforestry, hjälper Vi-skogen de lokala småbönderna att driva ett hållbart jordbruk och öka sina inkomster. www.viskogen.se

Målet för Plan är att ge världens barn en bättre framtid. Plan arbetar för att alla människor i världen ska respektera barn, lyssna till dem och försvara deras rättigheter. Plans utvecklingsarbete utgår från FN:s barnkonvention och alla barns rätt att överleva, utvecklas och få delta i samhällsutvecklingen.www.plansverige.org

Bloggen
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält