Genom att AF Gruppen Sverige har valt Solberg som kommunikationspartner får AF tillgång till hela byråns kompetens, en smart lösning även rent ekonomiskt. Uppdraget är att positionera AF Gruppen som ett av de nya stora byggbolagen i Sverige.

AF Gruppen är Nordens i särklass mest lönsamma byggföretag, med huvudkontor i Norge och verksamhet i fem länder. Att ta plats på den svenska marknaden är en prioriterad strategisk satsning.

Utifrån en överenskommen plan ansvarar Solberg för kommunikationen i egna och andras kanaler, inklusive PR, employer branding och börsinformation, i tätt samarbete med vd, HR- och HMS-chefer och de svenska dotterbolagen samt med AF-koncernens kommunikationsavdelning.

Resultat

”Solberg levererar bra kvalitet, snabbt och enkelt. Det finns en vilja att sätta sig in i vår vardag. Ni känns som ett litet företag även om ni är ganska stora.” Andreas Rydbo, vd AF Gruppen Sverige.

Kontakta oss

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director

031-771 75 03

cecilia.gravenfors@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält