Genom en mer målgruppsanpassad webbplats.

Orexo är ett specialistläkemedelsföretag med fokus på opioidberoende och smärta. Huvudmarknaden är USA men Orexo har som ambition att också nå andra marknader och terapiområden.

För att tydliggöra affären och hur bolaget skapar värde för intressenterna fick Solberg i uppdrag att utveckla bolagets nya koncernwebbplats. Webbplatsen utgör huvudkanal för Orexos kommunikation och den fungerar också som portal för bolagets kommersiella produktwebbplatser. Solbergs uppdrag innefattade även översyn av den visuella identiteten och design samt produktion av årsredovisning och delårsrapporter.

Resultat

En modern webbplats som tydligt beskriver Orexos affär och hur bolaget skapar värde för framför allt partners och aktörer på kapitalmarknaden. Texter och bilder på den nya webben har kunnat återanvändas i årsredovisningen 2017 vilket bidragit till att kommunikationen i de båda kanalerna fått samma tonalitet och visuella känsla.

Kontakta oss

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Affärsansvarig & kommunikationskonsult

031-771 75 03

cecilia.gravenfors@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält