Genom fokus på bolagets jordnära kultur och långsiktiga investeringsstrategi.

Latour är ett blandat investmentbolag med fokus på långsiktiga investeringar i sunda företag med egna produkter som möter växande internationell efterfrågan. Verksamheten bedrivs i huvudsak i två grenar, en helägd industrirörelse och en portfölj av tio börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna.

Värdet på investmentbolaget Latour har ökat med 103 000 procent sedan starten 1985. Den stora värdestegringen är en av de kommunikativa utmaningarna, för hur förklarar du den utan att skapa förväntningar svåra att infria?

Tillsammans med Solberg har Latour skapat en plattform för finansiell kommunikation som visar att det inte ligger några avancerade skrivbordsteorier bakom framgången. Hemligheten har snarare varit att kombinera ett pedagogiskt grepp om årets resultat med en jordnära kultur, sunda värderingar och en fokuserad investeringsstrategi.

Resultat

Årsredovisningen har under flera år tagits emot väl av aktieägare och övriga intressenter såsom som potentiella förvärvskandidater, affärsjournalister och leverantörer. Den är även mycket uppskattad internt bland Latours tio anställda och de cirka 400 000 medarbetarna i Latours innehav.

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält