Genom en redovisning som ger givarna kvitto.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Under 2019 inledde Solberg och Cancerfonden sitt samarbete med start i årsberättelse, företagspresentation och effektrapport. Solberg arbetade tillsammans med Cancerfonden fram en budskapsplattform för årsberättelsen, vilken tillsammans med Cancerfondens nya visuella profil och de övergripande budskapen låg till grund för produktionerna. Solberg tog ett helhetsansvar med rådgivning, copy, design och produktion för de analoga publikationerna, samt för rådgivning avseende den digitala publiceringen av årsrapport 2018 på Cancerfondens webbplats.

Resultat

I årsberättelsen och företagspresentation får läsaren en klar bild av Cancerfondens verksamhet, samt bevis på hur alla bidrag gör skillnad. Det finns även tydliga uppmaningar hur man kan stödja Cancerfondens verksamhet framåt.

Kontakta oss

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director

031-771 75 03

cecilia.gravenfors@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält