Genom att ständigt utveckla struktur och innehåll

Att vara ledande inom ansvarsfullt företagande är en del i ICA Gruppens strategi och hållbarhetsarbetet är en del av all verksamhet i koncernen. Målet är att skapa såväl ökat kundengagemang, en ansvarsfull, klimatneutral verksamhet som en hållbar värdekedja.

Därför har ICA Gruppen också valt att integrera hållbarhetsrapporten i årsredovisningen och rapporterar också hållbarhetsfrågorna kvartalsvis.

Solberg har arbetat tillsammans med ICA Gruppen kring deras finansiella rapportering och hållbarhetsrapportering sedan bolaget noterades på Stockholmsbörsen 2013. Lika länge har ICA Gruppen rapporterat enligt GRI G4.

Årsredovisningsarbetet kännetecknas av ständig utveckling och hållbarhetsrapporten har steg för steg integrerats allt mer i årsredovisningen. Fokus har varit på att skildra strategi, mål, affärsmodell och väsentliga frågor. Ett mål för årsredovisningen 2015 har varit att göra den än mer lättläst och rapporten har pedagogiserats ytterligare avseende både struktur och innehåll med bland annat fler infographics.

Resultat

För årsredovisningen 2014 fick ICA Gruppen ett hedersomnämnande av FAR i Bästa Hållbarhetsrapport 2014, samt ett hedersomnämnande för Bästa hållbarhetsrapport på börsen av tidningen Miljörapporten. Årsredovisningen nominerades också till Stora Publishing-priset.

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält