Genom att identifiera de styrkor som lärarutbildningen i Göteborg erbjuder.

Lärarutbildningen i Sverige har fått i uppdrag att permanent öka antalet lärarstudenter med 25 procent. För Göteborgs universitet innebär det en storskalig utbyggnad till och med 2018 för att ta emot ytterligare ca 950 studenter.

Lärarutbildningsnämnden ansvarar för rekrytering av studenter och har, tillsammans med Solberg, tagit fram en kommunikationsstrategi för att lyckas med detta. Arbetet gjordes tillsammans med ett utvecklingsteam med deltagare från många olika håll: lärarutbildare på universitetet, lokala lärarutbildare på skolor och förskolor, studievägledare och lärarstudenter.

Huvudbudskapet är att Lärarutbildningen i Göteborg ger ett jobb för framtiden. Detta budskap omfamnar tre styrkor: själva lärarutbildningen, Göteborg som studieort och det faktum att läraryrket är intressant, givande och leder till jobb.

För att lyckas kommunicera dessa styrkor skapade Solberg kommunikationskonceptet #delakicken. Konceptet bygger på att sprida den underbara känsla som uppstår när pedagogen inser att eleven har förstått. Kicken ska förmedlas till alla de potentiella lärarstudenter som tar del av kommunikationen: i text, bild och film!

Resultat

Resultatet av nämndens samlade ansträngningar har bidragit till ett ökat söktryck till de olika lärarutbildningarna i Göteborg. Antalet ansökningarna fortsätter att öka.

Kontakta oss

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director

031-771 75 03

cecilia.gravenfors@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält