Genom att på ett lekfullt sätt beskriva APLs affär och hur bolaget skapar värde.

APL utvecklar och tillverkar individanpassade läkemedel för patienter med speciella behov. Dessutom bedriver bolaget utveckling och kontraktstillverkning av läkemedel på uppdrag av bioteknik- och läkemedelsföretag.

Solberg och APL inledde sitt samarbete i och med års- och hållbarhetsredovisningen för 2017. Fokus var att tydliggöra bolagets roll i samhället och hur bolaget skapar långsiktigt värde för sina intressenter. Förutom projektledning, grafisk form, produktion och stöd kring disposition och innehåll har Solberg producerat kundcasen, samt tagit fram det illustrationsmanér som går som en röd tråd genom hela produkten.

Resultat

Med ett pedagogiskt grepp och ett lekfullt illustrationsmanér lyckas årsredovisningen 2017 tydliggöra för läsaren vilken roll APL spelar i samhället och hur bolagets verksamhet bedrivs på två vitt skilda marknader. Vittnesmål i form av fyra kundcase stärker APLs trovärdighet och för i bevis att bolaget kommit långt i sitt hållbarhetsarbete.

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält