Genom att hämta goda exempel från divisionerna.

VBG Group är en internationell industrikoncern med cirka 1 500 medarbetare i 18 länder. Moderbolaget VBG Group AB är en stark, långsiktig och ansvarsfull ägare med en tydlig, genomtänkt och framgångsrik ägar- och förvärvsstrategi.

Solberg och VBG Group har arbetat tillsammans sedan 2005, bland annat med att vidareutveckla bolagets årsredovisning. En viktig uppgift i arbetet med årsredovisningen 2017 var att tydliggöra affärsmodellen och visa hur VBG Group bidrar till ökat värde för sina intressenter – på och utanför kapitalmarknaden.

En annan nyhet jämfört med föregående år var att strategiavsnittet fick större utrymme. Likaså hållbarhet, som inte bara fick ett eget avsnitt, utan löpte som en grön tråd genom hela årsredovisningen. Divisionsavsnitten kompletterades med korta VD-intervjuer och för att visa hur de två största divisionerna kapitaliserar på omvärldstrender och förändrade kundbehov adderades även två större case som fick ta för sig i ord och bild.

Resultat

Med nyheter som en tydliggjord affärsmodell och utbyggda divisionsavsnitt svarar VBG Groups årsredovisning för 2017 väl upp mot koncernens övergripande kommunikationsmål. Det vill säga att attrahera och behålla starka ägare, samt stimulera handel i aktien, genom att etablera och sprida bilden av VBG Group som en attraktiv, långsiktig investering och en trygg aktie att handla i.

Kontakta oss

Anders Gustavsson

Anders Gustavsson

Kommunikationskonsult

031-775 75 16

anders.gustavsson@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält