Genom att skapa en tydlig struktur för en pedagogisk beskrivning av Nobinas strategi och affär.

Nobina noterades på Nasdaq OMX Stockholm i juni 2015 och har en hög och ökande ambitionsnivå för sin finansiella kommunikation. Genom att se över årsredovisningens struktur, och på ett tydligt sätt beskriva marknadens förutsättningar och utmaningar, beskriver Nobina hur bolaget tar vara på möjligheter i en tydlig strategi.

Huvudbudskapet är ”Följ med på den hållbara resan” och i årsredovisningen beskrivs hur Nobina bidrar till ett hållbart samhälle och ökande kollektivt resande. Värdeskapande är en röd tråd och genom att bland annat addera case på hela uppslag, beskrivs hur Nobina skapar värde för intressenterna genom Den trygga resan, Den gröna resan, Den smarta resan och Innovation.

Resultat

En förenklad beskrivning av bolaget och en mer lättillgänglig produkt med case som förtydligar hur bolaget skapar värde.

Kontakta oss

Christofer Eiming

Christofer Eiming

Kommunikationskonsult

031-771 75 06

christofer.eiming@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält