Genom att skildra hur kundmötet påverkar Västtrafiks möjligheter att få fler att välja att åka tillsammans för att bygga ett smart och hållbart samhälle.

Varje dag reser närmare 430 000 personer med Västtrafik – och den dagliga körsträckan motsvarar nästan tolv varv runt jorden. Västtrafik är på god väg att lyckas med sitt mål: Att fördubbla antalet resor till 2025 jämfört med 2006.

Strategin bygger på ett förändrat synsätt. Tillsammans med partnerföretagen ska 9 000 medarbetare leverera en tjänst som ska upplevas som individuell och anpassad efter den enskilde. Med fokus på kundmötet positionerar sig Västtrafik inte bara som reseleverantör, utan i lika hög grad som kollektivtrafikexpert och samhällsutvecklare.

I årsrapporten och hållbarhetsrapporten skildras den här positionsförändringen i en tid då Göteborgsregionen står inför stora förändringar i stadsmiljön – och utmaningar för kollektivtrafiken.

Resultat

Årsrapporten visar hur Västtrafik förverkligar sin vision: Att få människor att åka med företaget för att de vill, inte för att de måste.

Kontakta oss

Stefan Arnelid

Stefan Arnelid

Kommunikationskonsult

031-771 75 02

stefan.arnelid@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält