Hållbarhet

Vi hjälper er att förbättra kommunikationen med era målgrupper och integrera hållbarhetsarbetet för att utveckla er affär och stärka ert varumärke. Vi stöttar, utbildar och rådger vid rapportering i linje med såväl lagkrav som internationella ramverk så som GRI, FN: globala målen för hållbar utveckling, FN:s Global Compact och TCFD.  Med gedigen erfarenhet hjälper vi er att använda hållbarhetsrapportering som ett verktyg för ständiga förbättringar.

Hållbarhetskommunikation

Kommunikation är en förutsättning för att nå ut med hållbarhetsarbetet. Genom att arbeta strategiskt med hållbarhetskommunikation, både externt och internt, förankras hållbarhetsarbetet i organisationen och bland era intressenter. Tillsammans med vår designstudio integrerar vi rådgivning och budskap med strategisk design för både digitalt och tryckt material. 

Huvudsakliga uppdrag inom hållbarhetskommunikation:

 • Rådgivning
 • Budskapsformulering
 • Produktion och design
 • Intressent och målgruppsanalys

Hållbarhetsrapportering

Vi kan hjälpa till med allt från analys till produktion, vägledning och rådgivning för att påbörja, eller utveckla arbetet med hållbarhetsrapportering. Solberg har lång erfarenhet inom rådgivning, copy, projektledning och produktion för tryck och online. Vi kan också bistå med ESG-rapportering och -kommunikation riktad specifikt mot kapitalmarknadens aktörer, exempelvis prospekt för gröna obligationer. 

Våra hållbarhetsrådgivare är GRI-certifierade och Solberg är certifierad utbildare inom GRI Standards.

Huvudsakliga uppdrag inom hållbarhetsrapportering:

 • Rådgivning för innehåll och struktur
 • Redovisningsteknisk expertis inom hållbarhetsramverk exempelvis GRI, FN:s Global Compact, Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, TCFD och ramverket för integrerad rapportering.
 • Intressentdialog och väsentlighetsanalys
 • Projektledning, design och produktion
 • Omvärlds- och nulägesanalys
 • Benchmark och gapanalys

Hållbar affärsutveckling

Vi hjälper er att komma framåt i ert hållbarhetsarbete och sätta upp långsiktiga mål som skapar konkurrensfördelar och synergier i företaget. Vi identifierar, utifrån era unika förutsättningar de hållbarhetsfrågor som skapar affärsmässiga fördelar som gör det möjligt att integrera hållbarheten i er affär och stärka ert varumärke.

Huvudsakliga uppdrag inom hållbar affärsutveckling:

 • Rådgivning och coachning
 • Värdeskapandeanalys
 • Risk- och scenarioanalys
 • Utveckling av affärsmodeller
 • Mål och nyckeltal
 • Utveckling av värdekedjan
 • Uppförandekod och policyer 
 • Retainer – löpande rådgivning utifrån era behov och önskemål

Utbildning och workshops

Vi erbjuder certifierade utbildningar och företagsspecifika workshops inom hållbarhet. Genom våra utbildningar får ni bättre möjligheter att identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor, utveckla kommunikationen med era intressenter samt skapa en bättre struktur, uppföljning och utvärdering inom hållbarhetsarbetet. Alla våra föreläsare är aktiva konsulter med stor erfarenhet inom respektive område.

Utbildningar inom rapportering:

Utbildningar inom affärsutveckling:

 • Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder
 • Integrera hållbarhet i affären och den strategiska styrningen
 • Hållbarhetsstyrning
 • Riskhantering och scenarioanalys

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält