Hållbarhet

Vi hjälper till att stärka affärsnyttan i hållbarhetsarbetet. Genom att integrera hållbarhet i strategi- och affärsutvecklingen kan hållbarhetsrapporteringen användas som ett verktyg för att styra, följa upp och kommunicera.

Hållbarhetsrapportering

Vi erbjuder allt från analys till produktion, och ger er också vägledning och rådgivning för att påbörja arbetet med hållbarhetsrapportering. Solberg har lång erfarenhet inom området och kan bidra med rådgivning, benchmark, copy och produktion för online eller tryck. Flertalet av våra IR-konsulter är GRI-certifierade.

Huvudsakliga uppdrag inom hållbarhetsrapportering:

 • Intressentdialog
 • Väsentlighetsanalys
 • Omvärlds- och nulägesanalys
 • Benchmark och gapanalys
 • Risk- och scenarioanalys
 • Rådgivning om ramverk

Hållbar affärsutveckling

Vi hjälper er att förstå omvärldens behov och marknadens utveckling för att skapa en lönsam, hållbar och effektiv affärsverksamhet. Tillsammans identifierar vi hållbarhetsfrågornas affärsmässiga fördelar som gör det möjligt att integrera hållbarheten i er affär. Detta gör vi genom att utveckla strategier, mål och nyckeltal så att ni kan styra arbetet mot ökad hållbarhetsprestanda. Vi gör hållbarhetsarbetet till en värdeskapande del av affären.

Huvudsakliga uppdrag inom hållbar affärsutveckling:

 • Cirkulär ekonomi
 • Mål och nyckeltal
 • Coachning och stöd
 • Värdegrundsarbete
 • Utveckling av värdekedjan
 • Uppförandekod och policy
 • Kommunikation och uppföljning

Rådgivning om ramverk

Det finns en rad olika internationella ramverk som stödjer er hela vägen från implementering till rapportering av ert hållbarhetsarbete. Vi kan ge råd kring vilket eller vilka ramverk som ger mest nytta samt hur ni på bästa sätt kan integrera dem. Valet av ramverk påverkas av en rad faktorer som till exempel era intressenters krav, var era viktigaste marknader finns och, inte minst, er ambitionsnivå.

Exempel på ramverk:

 • FN:s Global Compact
 • GRI Standards
 • Agenda 2030 och rapportering på de globala målen
 • Hållbarhet enligt ÅRL
 • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
 • Integrerad Rapportering (IR)
 • UN Principles for Business Reporting on Human Rights (Ruggie-principerna)
 • Nasdaq’s ESG Reporting Guide 2.0
 • ISO 26000 och ISO 14001

Utbildningar

Solbergs rådgivare har lång erfarenhet av utbildningar inom en rad olika områden inom hållbarhet; Allt ifrån hur du integrerar hållbarhet i affären och hittar rätt i ramverksdjungeln, till hur ni rapporterar i enlighet med GRI Standards. Vi är certifierade utbildare inom GRI Standards och håller certifierade tvådagars-kurser i GRI Standards i Göteborg. Kursen ger ökad kunskap om GRI-ramverket och dess införande och tillämpning.

Genom våra utbildningar får ni bättre möjligheter att identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor, utveckla kommunikationen med era intressenter samt skapa en bättre struktur, uppföljning och utvärdering inom hållbarhetsarbetet. Vi anpassar självklart företagsinterna utbildningar utifrån era specifika förutsättningar och behov.

Våra utbildningar inom rapportering:

 • Certifierad utbildning i GRI Standards
 • Grundkurs i hållbarhetsrapportering och GRI Standards
 • Hållbarhet enligt Årsredovisningslagen
 • Agenda 2030 och FN:s globala mål: Integrera och rapportera på Agenda 2030
 • TCFD: klimatrisker och scenarioanalyser
 • FN:s Global Compact
 • Integrerad rapportering

Våra utbildningar inom affärsutveckling:

 • Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder
 • Integrera hållbarhet i affären och den strategiska styrningen
 • Hållbarhetsstyrning
 • Riskhantering och scenarioanalys

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält