Hållbar affärsutveckling

Vi hjälper er att komma framåt i ert hållbarhetsarbete och sätta upp långsiktiga mål som skapar konkurrensfördelar och synergier i företaget. Vi identifierar, utifrån era unika förutsättningar de hållbarhetsfrågor som skapar affärsmässiga fördelar som gör det möjligt att integrera hållbarheten i er affär och stärka ert varumärke.

Huvudsakliga uppdrag inom hållbar affärsutveckling:

  • Rådgivning och coachning
  • Värdeskapandeanalys
  • Risk- och scenarioanalys
  • Utveckling av affärsmodeller
  • Mål och nyckeltal
  • Utveckling av värdekedjan
  • Uppförandekod och policyer 
  • Retainer – löpande rådgivning utifrån era behov och önskemål

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se

Hållbarhet

Vi hjälper er att förbättra kommunikationen med era målgrupper och integrera hållbarhetsarbetet för att utveckla er affär och stärka ert varumärke. Vi stöttar, utbildar och rådger vid rapportering i linje med såväl lagkrav som internationella ramverk så som GRI, FN: globala målen för hållbar utveckling, FN:s Global Compact och TCFD.  Med gedigen erfarenhet hjälper vi er att använda hållbarhetsrapportering som ett verktyg för ständiga förbättringar.

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält