Hållbarhetsrapportering

Vi kan hjälpa till med allt från analys till produktion, vägledning och rådgivning för att påbörja, eller utveckla arbetet med hållbarhetsrapportering. Solberg har lång erfarenhet inom rådgivning, copy, projektledning och produktion för tryck och online. Vi kan också bistå med ESG-rapportering och -kommunikation riktad specifikt mot kapitalmarknadens aktörer, exempelvis prospekt för gröna obligationer. 

Våra hållbarhetsrådgivare är GRI-certifierade och Solberg är certifierad utbildare inom GRI Standards.

Huvudsakliga uppdrag inom hållbarhetsrapportering:

  • Rådgivning för innehåll och struktur
  • Redovisningsteknisk expertis inom hållbarhetsramverk exempelvis GRI, FN:s Global Compact, Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, TCFD och ramverket för integrerad rapportering.
  • Intressentdialog och väsentlighetsanalys
  • Projektledning, design och produktion
  • Omvärlds- och nulägesanalys
  • Benchmark och gapanalys

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se

Hållbarhet

Vi hjälper er att förbättra kommunikationen med era målgrupper och integrera hållbarhetsarbetet för att utveckla er affär och stärka ert varumärke. Vi stöttar, utbildar och rådger vid rapportering i linje med såväl lagkrav som internationella ramverk så som GRI, FN: globala målen för hållbar utveckling, FN:s Global Compact och TCFD.  Med gedigen erfarenhet hjälper vi er att använda hållbarhetsrapportering som ett verktyg för ständiga förbättringar.

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält