Rådgivning om ramverk

Det finns en rad olika internationella ramverk som stödjer er hela vägen från implementering till rapportering av ert hållbarhetsarbete. Vi kan ge råd kring vilket eller vilka ramverk som ger mest nytta samt hur ni på bästa sätt kan integrera dem. Valet av ramverk påverkas av en rad faktorer som till exempel era intressenters krav, var era viktigaste marknader finns och, inte minst, er ambitionsnivå.

Exempel på ramverk:

  • FN:s Global Compact
  • GRI Standards
  • Agenda 2030 och rapportering på de globala målen
  • Hållbarhet enligt ÅRL
  • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
  • Integrerad Rapportering (IR)
  • UN Principles for Business Reporting on Human Rights (Ruggie-principerna)
  • Nasdaq’s ESG Reporting Guide 2.0
  • ISO 26000 och ISO 14001

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se

Hållbarhet

Vi hjälper till att stärka affärsnyttan i hållbarhetsarbetet. Genom att integrera hållbarhet i strategi- och affärsutvecklingen kan hållbarhetsrapporteringen användas som ett verktyg för att styra, följa upp och kommunicera.

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält