Hållbarhetsrapportering

Vi erbjuder allt från analys till produktion men även vägledning och rådgivning för att påbörja arbetet med hållbarhetsrapportering. Vi har lång erfarenhet inom området och kan bidra med rådgivning, benchmark, copy och produktion för online eller tryck. Flertalet av våra IR-konsulter är GRI-certifierade. Vi hjälper även till att ta fram strategier för din hållbarhetskommunikation, uppförandekoder och andra policyer.

Integrerad rapportering

Solberg har under flera år haft nära dialog med IIRC (International Integrated Reporting Council) och har tillsammans med kunder följt utvecklingen av integrerad rapportering. Vi har erfarenhet av flera processer där kunden utvecklat sin rapportering i riktning mot en verkligt integrerad rapportering. Vi hjälper dig gärna på din resa.

Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Fokusera på det väsentliga i din hållbarhetskommunikation. Med en intressentdialog och väl genomarbetad väsentlighetsanalys fokuserar du din kommunikation på det som är allra viktigast. Är hållbarhetsrapportering helt nytt för dig? Då börjar vi gärna med en workshop och gör en GAP-analys, innan vi hjälper dig i dialog- och analysarbetet.

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se

Investor Relations och Hållbarhet

Vi bistår med rådgivning för det strategiska och det löpande IR- och CSR-arbetet; allt från att ta fram planer, sätta rutiner och lägga upp strukturer, till hantering av specifika frågor.

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält