Investor Relations

Vi erbjuder spetskompetens inom finansiell kommunikation. IR-rollen är spännande men komplex. Många bolag känner därför behov av rådgivning och utifrånperspektiv i IR-frågor. Vi hjälper våra kunder – stora som små, etablerade och start-ups – i alla marknads- och börsrelaterade- samt aktie- och ägarrelaterade frågor. Solberg står på mer än 50 år av erfarenhet.

Årsredovisningar

Solberg är en av de största byråerna i Sverige inom finansiell kommunikation. I mer än femtio år har vi hjälpt våra kunder med årsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer, i tryckt och digitalt format.

Kunderna kan få hjälp genom hela processen eller med de delar där det behövs några extra händer: idé/koncept, budskap, copy, design, projektledning, rådgivning och produktion för tryck och online.

Våra rådgivare har uppdaterad kunskap om lagkraven och regelverken.

Kapitalmarknadsdagar och bolagsstämmor

En kapitalmarknadsdag en eller två gånger om året kan vara ett bra forum för att informera kapitalmarknaden om hur bolaget ser på framtiden och vart bolaget är på väg. Solberg kan hjälpa till med rådgivning, presentationsmaterial, talarmanus, coachning av VD samt moderering av hela kapitalmarknadseventet. Vi bistår också gärna när det gäller kommunikation kring och på den årliga bolagsstämman.

Börsintroduktioner och övriga transaktioner

Alla typer av transaktioner – börsintroduktioner (IPO), emissioner, förvärv och avyttringar – ställer höga krav på god kommunikation med bolagets olika intressentgrupper. Solberg har mer än 50 års erfarenhet av kapitalmarknaden och kan bistå med både strategisk rådgivning och produktion. Inför börsintroduktioner stödjer vi våra kunder med rådgivning, budskap, kommunikationsplaner, pressmeddelanden och andra aktiviteter för att positionera bolaget före, under och efter introduktionen. Vi kan också ta fram bolagets verksamhetsbeskrivning och investment case, producera prospekt samt ge second opinion.

I samband med börsintroduktioner har vi även möjlighet att hjälpa er med mallar och produktion av er årsredovisning samt delårsrapporter och utveckling av webbplatsen.

Delårsrapporter och bokslutskommunikéer

I arbetet med delårsrapporten och bokslutskommunikén har vi möjlighet att hjälpa er med allt i processen eller med just de delar som ni har behov av: framtagande av mall, budskap, copy, design, projektledning, rådgivning och produktion för tryck och online. Vi kan även ta fram presentations- och roadshowmaterial.

Våra rådgivare har uppdaterad kunskap om lagkraven och regelverken.

Budskapsplattform – IR

En förutsättning för en träffsäker kommunikation är tydliga och konsekventa budskap. Tillsammans formulerar och tränar vi budskapen som skapar intresse och förtydligar bilden av bolaget. Vi har lång erfarenhet av kapitalmarknaden och kan ta fram relevanta budskap till investerare och analytiker.  

Löpande IR-rådgivning och bollplank

IR -rollen är spännande men tämligen komplex. Många bolag känner därför behov av rådgivning eller ett bollplank i IR-frågor. Med ett utifrånperspektiv samt stor kunskap om kapitalmarknaden och dess aktörer, hjälper vi våra kunder i marknads- och börsrelaterade- samt aktie- och ägarrelaterade frågor. Vi bistår även i framtagandet av positionerande budskap, IR-strategi samt presentationsmaterial.

Investment story

Kapitalmarknadens aktörer är kontinuerligt på jakt efter nya intressanta bolag och investeringar. En tydlig och effektiv kommunikation kring bolagets affärsmodell, strategi och agenda framåt är centralt för att nå ut och göra bolaget intressant för investerare. Vi har lång erfarenhet från kapitalmarknaden och kan hjälpa er att utforma er investment story och förbereda er för mötet med investerare.

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält