Investor Relations

Vi bistår med rådgivning för det strategiska och det löpande IR-arbetet; allt från att ta fram planer, sätta rutiner och lägga upp strukturer, till hantering av specifika frågor.

Finansiell rapportering

Vad är det kapitalmarknaden och analytikerna egentligen söker, vad måste vi regel- och lagkravsmässigt rapportera, vad är de senaste rapporttrenderna? Ja, frågorna kan vara många när det gäller finansiell rapportering. Solberg som är en av de största byråerna i Sverige för just finansiell kommunikation, sitter inne med mångårig kompetens och erfarenhet för att svara på just den här typen av frågor. Årsredovisningar och delårsrapporter har vi exempelvis 50 års erfarenhet av att utveckla, med kunder i alla storleksklasser. Vi har här möjlighet att hjälpa er med allt i processen – eller endast med just de delar som ni har behov av – rådgivning, idé/koncept, copy, design, projektledning och produktion för tryck och online.

Huvudsakliga uppdrag inom finansiell rapportering:

 • Årsredovisning
 • Bokslutskommuniké/Delårsrapport
 • Onepagers

Kapitalmarknadsdagar och årsstämmor

Hur når vi ut till kapitalmarknaden och ägarna på bästa sätt? Som bolag finns det ett flertal olika målgrupper att förhålla sig till, med varierande intressen och krav på information. Kapitalmarknaden med dess underliggande intressenter är här ofta en prioriterad målgrupp, då den ställer höga krav på bolagets informationsgivning och kommunikation. Att anordna en kapitalmarknadsdag 1-2 gånger per år kan vara ett bra tillfälle och forum för bolaget att informera denna målgrupp om hur man ser på framtiden och förmedla vart man strategiskt är på väg. Solberg med lång erfarenhet inom branschen har här möjlighet att hjälpa till med allt från presentationsmaterial, talarmanus, coachning av VD samt modererar gärna hela kapitalmarknadseventet. Vi har på liknande sätt även möjlighet att vara behjälpliga när det gäller kommunikationen kring och på den årliga bolagsstämman, med tjänster enligt ovan.

Huvudsakliga uppdrag inom kapitalmarknadsdagar och årsstämmor:

 • Presentationsmaterial
 • Talarmanus
 • Budskapsträning/VD-coaching
 • Moderering
 • Rådgivning

Rådgivning och bollplank

Vad ska vi tänka på när vi träffar analytiker och investerare, hur utformar vi en IR-strategi, varför ska någon investera i vårt bolag? Frågorna är många vilket gör IR – rollen tämligen komplex. Många bolag känner därför ibland behov av ett bollplank i IR-frågor för att få en second opinion, eller att man önskar specifik rådgivning inom ett visst område. Med ett utifrånperspektiv samt stor kunskap om kapitalmarknaden och dess aktörer stöttar vi upp för att hjälpa Ert bolag med de områden inom IR som just Ni har behov av.

Huvudsakliga uppdrag inom rådgivning och bollplank:

 • Marknads- och börsrelaterade frågor
 • Aktie- och ägarrelaterade frågor
 • Budskap/positionering
 • Presentationsmaterial
 • IR-strategi

IPO:er och transaktioner

Vilken IR-dokumentation behöver vi ha på plats inför börsnotering, hur hanterar vi vår kommande aktieemission, vad ska vi kommunicera kring vårt framtida förvärv? Alla typer av transaktioner – börsintroduktioner, emissioner, förvärv och avyttringar – ställer höga krav på god kommunikation med bolagets olika intressentgrupper. Solberg med 50 års erfarenhet av kapitalmarknaden har inom ovannämnda område både spets och bredd, vilket innebär att vi kan ta ett helhetsgrepp kring kommunikationen – från rådgivning till produktion i alla kanaler. Vi har exempelvis mångårig erfarenhet av produktion av både längre och kortare prospekt, där vi arbetar utifrån väl beprövade processer för att skapa högsta möjliga leveranssäkerhet i prospektproduktionen.

Huvudsakliga uppdrag inom IPO:er och transaktioner:

 • Rådgivning
 • Prospekt/bolagsbeskrivning
 • Presentationsmaterial

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält