IPO:er och transaktioner

Vilken IR-dokumentation behöver vi ha på plats inför börsnotering, hur hanterar vi vår kommande aktieemission, vad ska vi kommunicera kring vårt framtida förvärv? Alla typer av transaktioner – börsintroduktioner, emissioner, förvärv och avyttringar – ställer höga krav på god kommunikation med bolagets olika intressentgrupper. Solberg med 50 års erfarenhet av kapitalmarknaden har inom ovannämnda område både spets och bredd, vilket innebär att vi kan ta ett helhetsgrepp kring kommunikationen – från rådgivning till produktion i alla kanaler. Vi har exempelvis mångårig erfarenhet av produktion av både längre och kortare prospekt, där vi arbetar utifrån väl beprövade processer för att skapa högsta möjliga leveranssäkerhet i prospektproduktionen.

Huvudsakliga uppdrag inom IPO:er och transaktioner:

  • Rådgivning
  • Prospekt/bolagsbeskrivning
  • Presentationsmaterial

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se

Investor Relations

Vi bistår med rådgivning för det strategiska och det löpande IR-arbetet; allt från att ta fram planer, sätta rutiner och lägga upp strukturer, till hantering av specifika frågor.

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält