Kapitalmarknadsdagar och årsstämmor

Hur når vi ut till kapitalmarknaden och ägarna på bästa sätt? Som bolag finns det ett flertal olika målgrupper att förhålla sig till, med varierande intressen och krav på information. Kapitalmarknaden med dess underliggande intressenter är här ofta en prioriterad målgrupp, då den ställer höga krav på bolagets informationsgivning och kommunikation. Att anordna en kapitalmarknadsdag 1-2 gånger per år kan vara ett bra tillfälle och forum för bolaget att informera denna målgrupp om hur man ser på framtiden och förmedla vart man strategiskt är på väg. Solberg med lång erfarenhet inom branschen har här möjlighet att hjälpa till med allt från presentationsmaterial, talarmanus, coachning av VD samt modererar gärna hela kapitalmarknadseventet. Vi har på liknande sätt även möjlighet att vara behjälpliga när det gäller kommunikationen kring och på den årliga bolagsstämman, med tjänster enligt ovan.

Huvudsakliga uppdrag inom kapitalmarknadsdagar och årsstämmor:

  • Presentationsmaterial
  • Talarmanus
  • Budskapsträning/VD-coaching
  • Moderering
  • Rådgivning

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se

Investor Relations

Vi bistår med rådgivning för det strategiska och det löpande IR-arbetet; allt från att ta fram planer, sätta rutiner och lägga upp strukturer, till hantering av specifika frågor.

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält