Rådgivning och bollplank

Vad ska vi tänka på när vi träffar analytiker och investerare, hur utformar vi en IR-strategi, varför ska någon investera i vårt bolag? Frågorna är många vilket gör IR – rollen tämligen komplex. Många bolag känner därför ibland behov av ett bollplank i IR-frågor för att få en second opinion, eller att man önskar specifik rådgivning inom ett visst område. Med ett utifrånperspektiv samt stor kunskap om kapitalmarknaden och dess aktörer stöttar vi upp för att hjälpa Ert bolag med de områden inom IR som just Ni har behov av.

Huvudsakliga uppdrag inom rådgivning och bollplank:

  • Marknads- och börsrelaterade frågor
  • Aktie- och ägarrelaterade frågor
  • Budskap/positionering
  • Presentationsmaterial
  • IR-strategi

Kontakta oss

Lena Sundbom

Lena Sundbom

Byråchef

031-771 75 33

lena.sundbom@solberg.se

Investor Relations

Vi bistår med rådgivning för det strategiska och det löpande IR-arbetet; allt från att ta fram planer, sätta rutiner och lägga upp strukturer, till hantering av specifika frågor.

close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält