Public relations

Vi är ditt bollplank och finns alltid på plats för dig. Vår erfarenhet och kompetens skapar trygghet och utmanar dig för att utveckla PR som leder till resultat. Vi hjälper dig att formulera konkreta strategier och genomföra de aktiviteter som skapar den förflyttning som du önskar. Här nedan följer några exempel på vad vi gör.

Kommunikationsstrategi

Rätt analys, strategi och budskap är en förutsättning för att ni ska kunna kommunicera med era intressenter. I kommunikationsstrategin hjälper vi er att identifiera, utveckla och kommunicera era viktiga värden. När kommunikationsstrategin är på plats tar vi tillsammans fram kommunikationsplan och fyller den med innehåll. Aktiviteterna utformas för att sprida ert budskap till de intressenter som ni vill kommunicera med. Planen uppdateras löpande efter det att aktiviteterna genomförs och utvärderas.

PR-strategi

PR handlar om den uppmärksamhet som ni förtjänar – såväl i egna kanaler som i andras. Tillsammans tar vi fram en strategi som visar hur er PR ska utformas för att ni ska nå era mål. Oavsett om det handlar om lansering av bostäder, rekrytering av studenter eller försäljning av växter hjälper vi er med kreativa PR-lösningar genom traditionell media eller mer direkta kanaler.

Sociala medier

Vi hjälper er att ta fram strategier och handlingsplaner för att förvalta ert varumärke i sociala medier. Ibland handlar det om en inledande omvärldsanalys för att inventera era och konkurrenternas kanaler, ibland om att ta fram en onlinestrategi som utvecklar er övergripande kommunikationsstrategi. Därefter kan vi om ni vill ta fram content och hantera flödet i era digitala kanaler.

Opinionsbildning och medieträning

När ni vill skapa ökad kunskap om en fråga eller företeelse hjälper vi er med research, strategi och genomförande för att uppnå resultat och vi vet hur man sätter den bild du strävar efter.

Vi hjälper dig och företagets övriga talespersoner att formulera och träna på att framföra era budskap inför mötet med media. Träningen ger kunskap och trygghet så att ni kan välkomna medias intresse och hjälpa journalisterna att leverera en korrekt, intressant och relevant story.

Presentationsteknik

Är du som de flesta ökar din puls när du talar inför publik. Vi har lång erfarenhet av att träna och hjälpa ledare och beslutsfattare att hitta trygghet och sin unika stil framför publik, mikrofon och kamera.

Mötesledning

Väl planerade event och seminarier lyfter de frågor du vill driva. De skapar även personliga möten med rätt intressenter, på scenen och i publiken. Vi modererar ditt arrangemang, och om du vill bistår vi också med upplägg, budskap och stödjande kommunikation inför och efter.

Kriskommunikation

Att vara förberedd på det värsta är den bästa försäkringen. Vi hjälper dig att gå igenom möjliga oroshärdar och kriser och skapa handlingsplaner för dem. Om det blir skarpt läge är vi ditt stöd under hela krisen, allt för att du ska kunna hantera situationen på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director

031-771 75 03

cecilia.gravenfors@solberg.se
close cross

Vill du bli kontaktad?

* Obligatoriska fält