ANDRA AP-FONDEN

Förklara hur pensionssystemets behov tillgodoses

... genom att berätta hur en föredömlig förvaltning går till i praktiken.

Omslag och uppslag från Andra AP-Fonden Årsredovisning 2019

Som en av fem buffertfonder är Andra AP-fondens uppdrag att på ett föredömligt sätt förvalta fondmedlen så att de blir till största möjliga nytta pensionssystemet. Särskild vikt ska läggas vid att främja en hållbar utveckling utan att avkall görs på det övergripande målet.

Tillsammans med Solberg förklarade AP2 i årsredovisningen på ett tillgängligt sätt hur fondens expertis kring pensionssystemet lägger grunden för en strategi där hållbarhetsaspekter vävs in i varje del av förvaltningen.

RESULTAT

En inbjudande och stilren årsredovisning där investeringsstrategin och hållbarhet genomsyrar framvagnen. Korta notiser varvas med längre artiklar som förklarar både pensionssystemet och fondens expertis. Solberg bistod Andra AP-fonden på hela resan, från idé och koncept till innehåll, design och produktion.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors, Business Director på Solberg

Cecilia Gravenfors

Business Director, Partner