APL

Lyfta ett livsviktigt samhälls­uppdrag

Genom att på ett lekfullt sätt beskriva APLs affär och hur bolaget skapar värde.

Omslag till APL årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2018

APL utvecklar och tillverkar individanpassade läkemedel för patienter med speciella behov. Dessutom bedriver bolaget utveckling och kontraktstillverkning av läkemedel på uppdrag av bioteknik- och läkemedelsföretag.

Solberg och APL har i två år samarbetat med års- och hållbarhetsredovisningen. Fokus är att tydliggöra bolagets roll i samhället och hur bolaget skapar långsiktigt värde för sina intressenter. Solberg bistår med projektledning, design, produktion och rådgivning, och har tagit fram det illustrationsmanér som går som en röd tråd genom hela produkten.

RESULTAT

Med ett pedagogiskt grepp och lekfull design tydliggör årsredovisningen för läsaren vilken roll APL spelar i samhället och hur bolagets verksamhet bedrivs på två vitt skilda marknader. Vittnesmål i form av fem intervjuer lyfter medarbetarperspektivet. Bolaget har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, och man lyfter bland annat långsiktiga mål för hållbarhet kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Kajsa Sterner, Communications Consultant and Sustainability Advisor på Solberg

Kajsa Sterner

Kommunikationskonsult och rådgivare hållbarhet