Axfood

Med fokus på hållbarhet och prisvärdhet – för en ökad livskvalitet för alla

Dagligvarukoncernen Axfood har varit noterad på Stockholmsbörsen sedan 1997. Bolagets vision är att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat, vilket går som en röd tråd genom års- och hållbarhetsredovisningen för 2021.

2021 var ett händelserikt år för Axfood med bland annat strategiska förvärv och partnerskap, i form av Bergendahls Food samt en minoritetsandel i City Gross och Mathem. Dessutom fortsatte arbetet med att utveckla en optimerad logistikplattform med mer automation.

I produktionen av års- och hållbarhetsredovisningen har det varit centralt att kommunicera på vilka sätt satsningarna är strategiskt viktiga, samt hur koncernen skapar värde genom sin verksamhet och prioriteringar och samtidigt bidrar till bra och hållbar mat både i dag och i framtiden. 

2021 var första året som Axfood och Solberg samarbetade kring bolagets års- och hållbarhetsredovisning. Samarbetet innefattade projektledning, rådgivning, design och produktion. I och med årets rapport gick Axfood över till ett liggande format för en förbättrad digital läsupplevelse.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR