CANCERFONDEN

Ge kvitto på att givarna gör skillnad

.. genom rapporter som skapar stolthet.

Omslag till Cancerfonden Årsberättelse 2019
Exempel från Cancerfonden Årsberättelse 2019
Exempel från Cancerfonden Årsberättelse 2019

Cancerfondens vision är att besegra cancer och verkar för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. Detta gör man genom att finansiera forskning, sprida kunskap om cancer och påverkan av beslutsfattare. Under 2019 fattades beslut om att dela ut 770 miljoner kronor till svensk cancerforskning – den högsta utdelade summan någonsin sedan Cancerfonden grundades 1951!

Solberg och Cancerfonden har samarbetat sedan 2018 och uppdraget var att ta fram såväl Årsberättelse som Effektrapport som på ett lättillgängligt, intressant och transparent sätt beskriver Cancerfondens verksamhet. Produktionerna ska bidra till redan hög trovärdighet och mot givarna fungera som ett kvitto på att deras bidrag verkligen gör nytta.

Solberg hade helhetsansvar för rådgivning, copy, design och produktion för de analoga versionerna av Årsberättelse och Effektrapport.

Läs gärna mer på Cancerfondens egen webbplats.

RESULTAT

En årsberättelse som ger en tydlig bild av hur Cancerfonden skapar värde – genom att konkretisera olika initiativ och satsningar: Rosa Bandet-kampanjen, preventivt arbete i form av seminarier om sambandet mellan kost och cancer, medverkan till tuffare tobakslagstiftning mm.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Maria Almström, Senior Consultant på Solberg

Maria Almström

Seniorkonsult