ICA Gruppen

Genom god struktur, väl balanserat innehåll och en schysst förpackning

... genom god struktur, väl balanserat innehåll och en schysst förpackning.

ICA Gruppen Årsredovisning 2019 online på desktop, surfplatta och mobil

ICA Gruppens vision är att göra varje dag lite enklare. Med års- och hållbarhetsredovisningen 2019 gör ICA Gruppen också rapporteringen lite enklare. Med god struktur, pedagogiska grepp och ett väl avvägt innehåll förpackat på ett lättillgängligt sätt blir informationen enkel att ta till sig för mottagaren.

ICA Gruppen har under många år arbetat aktivt för ett mer hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet är väl integrerat i såväl strategi som den dagliga verksamheten och koncernen har också under lång tid legat i framkant vad gäller att rapportera hållbarhet. Så också i år.

Årsredovisningen ska vara lättillgänglig för läsaren. Rapporten har en tydlig röd tråd och många pedagogiska modeller vilket underlättar för läsaren. Fokus har varit på att ge läsaren god förståelse för ICA Gruppens strategi, mål och affärsmodell. Pdf:en kompletteras med en kortversion online som är väl anpassad till mobilformat och snabbt ger läsaren tillgång till det allra viktigaste.

Solberg har arbetat tillsammans med ICA Gruppen kring deras rapportering sedan 2012 och har ett helhetsåtagande för årsredovisningen som omfattar rådgivning, koncept, copy, projektstyrning design och produktion.

RESULTAT

Års- och hållbarhetsredovisningen 2019 är en väl genomarbetad års- och hållbarhetsredovisning, som skapar värde och god användbarhet för såväl externa som interna intressenter, och väl speglar ICA Gruppens verksamhet och strategi. Den finns lättillgänglig i både i fullversionen (pdf) och som kortversion online.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Lena Sundbom, Managing Director på Solberg

Lena Sundbom

Byråchef, Partner