ICA Gruppen

Välbalanserat innehåll i snygg förpackning

… genom tydliga pedagogiska grepp.
ICA Gruppens vision är att göra varje dag lite enklare. Med års- och hållbarhetsredovisningen 2020 gör ICA Gruppen också rapporteringen lite enklare. 

Med god struktur, pedagogiska grepp och ett väl avvägt innehåll förpackat på ett lättillgängligt sätt blir informationen enkel att ta till sig för mottagaren.

För ICA Gruppen är hållbarhetsfrågorna väl integrerade i såväl koncernens strategi som i den dagliga verksamheten och koncernen har också under lång tid legat i framkant vad gäller att rapportera hållbarhet. I årsredovisningen 2020 har ICA Gruppen tagit ytterligare steg och hållbarhetsperspektivet är verkligen en naturlig och integrerad del av beskrivningen av ICA Gruppen, inte minst i strategin. För den som vill ha mer detaljerad hållbarhetinformation finns i år ett utökat avsnitt sist i årsredovisningen.

Fokus 2020 har varit på att ge läsaren god förståelse för ICA Gruppens strategi, mål och affärsmodell. Årsredovisningen är trots både djup och bredd, jämförelsevis kort och koncis med många pedagogiska modeller som underlättar för läsaren. Årsredovisningen (pdf) kompletteras med en kortversion online som snabbt ger läsaren tillgång till det allra viktigaste och genom årets lite längre VD-film förstärks känslan för ICA Gruppen. Kortversionen är självklart väl anpassad för att läsas i mobilen.

Solberg har arbetat tillsammans med ICA Gruppen kring deras rapportering sedan 2012 och har ett helhetsåtagande för årsredovisningen som omfattar rådgivning, koncept, copy, projektstyrning design och produktion av såväl pdf som onlineversion.

RESULTAT

Årsredovisningen 2020 skapar värde och god användbarhet för såväl externa som interna intressenter, och speglar ICA Gruppens sätt att arbeta integrerat med hållbarhetsfrågorna i såväl verksamhets om strategi. Den finns tillgänglig som pdf och som kortversion online.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Lena Sundbom, Managing Director på Solberg

Lena Sundbom

Byråchef, Partner