NENT GROUP

En rapport som ger läsaren storyn

... genom att som ny på börsen berätta hur de är perfekt positionerade.

Nent Group digital årsredovisning 2019
Nent Group digital årsredovisning 2019

NENT Group är nordens ledande leverantör av underhållning. Att förmedla berättelser finns i företagets DNA. NENT Group har också modet att fullt ut ge läsaren en story i årsredovisningen.

NENT Group noterades på Nasdaq Stockholm Large Cap i slutet på mars 2019, så års-och hållbarhetsredovisningen 2019 är företagets första. Strukturen skiljer sig lite från den konventionella årsredovisningsstrukturen. Utifrån temat Perfekt positionerad beskriver bolaget sin verksamhet och unikitet, beskriver marknaden och visar på potentialen framåt. Utifrån fokus på innehåll, teknik och medarbetare ges läsaren en tydlig bild av vilka frågor som är väsentliga för att lyckas på marknaden.

Att hållbarhet är väl integrerat i bolagets affärsstrategi, kultur och värderingar blir tydligt för läsaren och hållbarhetsfrågorna ges stort utrymme i såväl den strategiska verksamhetsbeskrivningen som i hållbarhetsrapporteringen längst bak i rapporten.

Solberg har i uppdraget stått för koncept, design, projektstyrning och produktion för såväl pdf som onlineversion. Rapporten speglar NENT Groups visuella identitet och tillämpas på ett sätt som gör rapporten lättillgänglig. Det liggande formatet, en genomarbetad design, bildval, pedagogiska illustrationer och diagram ger läsaren en verklig upplevelse.

Nent Group årsredovisning 2019 responsiv onlineversion på olika enheter

RESULTAT

NENT Groups första Års- och hållbarhetsredovisningen är en väl genomarbetad rapport som berättar företagets story. Hållbarhetsfrågorna får ta plats och rapporten genomsyras av bolagets värderingar – mod, jämlikhet, uppskattning och tillit. Designen får rapporten att flyga och onlineversionen gör jobbet för att ge läsaren en snabb och lättillgänglig överblick.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Lena Sundbom, Managing Director på Solberg

Lena Sundbom

Byråchef, Partner