OPTIGROUP

Lyfta budskapet: Starkare tillsammans!

Genom att tydliggöra koncernens värdeskapande och strategi samt lyfta fram bolagets nya vision – Vi frigör den fulla potentialen i våra företag och medarbetare och skapar vinnare.

Omslag och uppslag i Optigroup Årsredovisning 2019

OptiGroup är en europeisk koncern, vars tre affärsområden är verksamma inom Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper & Business Supplies. Bolagen inom affärsområdena är ledande serviceföretag som tillhandahåller försörjningslösningar till facility management-företag, hotell & restaurang, sektorerna för packprodukter, arbetskläder och personlig skyddsutrustning samt tryckeribranschen.

Solberg har samarbetat med OptiGroup under ett flertal år och har hjälpt bolaget att utveckla sin års- och hållbarhetsredovisning. Uppdraget för 2019 var inledningsvis att arbeta fram en ny vision, mission och nya kärnvärden för bolaget och därefter anpassa och utveckla beskrivningen av bolagets verksamhet med grund i detta arbete.

RESULTAT

Ny vision, mission och nya kärnvärden, samt en årsredovisning som ger en tydlig bild av hur OptiGroup skapar värde samt av bolagets strategiska fokusområden och hållbarhetsagenda framåt.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR