Genom snyggare design och större fokus på hållbarhet.

Exempel från Ovako Årsredovisning
Exempel från Ovako Årsredovisning

Ovako är en ledande europeisk tillverkare av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med geografisk närvaro i Europa, Nordamerika och Asien och ett stålsortiment som innefattar nischprodukter och skräddarsydda lösningar bidrar Ovako till att skapa värde för såväl kunderna som kundernas kunder.

När Solberg och Ovako inledde sitt samarbete 2017 fanns en uttalad ambition att utveckla årsredovisningen rent kommunikativt, bland annat genom ett starkare formspråk och större fokus på att tydliggöra hur Ovako skapar värde för intressenterna. Hållbarhetsfrågorna spelade en central roll i detta arbete och man valde att ta fram en integrerad års- och hållbarhetsredovisning för att kunna belysa hur Ovako tar ansvar genom hela kedjan från råvara till färdig produkt.

Ovako digital årsredovisning

RESULTAT

Med ett mer pedagogiskt grepp kring innehållet är det enkelt för läsaren att förstå Ovakos verksamhet och vilket värde bolaget kan bidra med. Hållbarhet går som en grön tråd genom hela årsredovisningen och det starka formspråket – där bilderna får ta för sig – är ett lyft för årsredovisningen rent visuellt.