Platzer

Sund lönsamhet med människan i centrum

Platzers hållbarhetsresa går via sund lönsamhet, tillväxt och inte minst medarbetare som trivs.

Platzer är ett ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter med placering i Göteborg. Platzer vill bidra positivt till samhället med så litet miljöavtryck som möjligt. Man gör så genom att utveckla hållbara områden i Göteborg med människan i centrum. 

I årsredovisningen för 2021 hjälpte Solberg Platzer att sätta en ny disposition för årsredovisningen. Utvalda hållbarhetsfakta integrerades i framvagnens verksamhetsbeskrivning, medan fördjupad hållbarhetsinformation och redovisningsprinciper samlades i hållbarhetsnoter i årsredovisningens bakvagn.

Arbetet med hållbarhetsrapporteringen inleddes med en gap-analys mot GRI Standards 2016 för att identifiera utvecklingsområden. I processen kompletterades också urvalet av nyckeltal med upplysningar från det branschspecifika redovisningsramverket från EPRA. Solberg skrev stora delar av rapporten samt designade och producerade den i ett nytt liggande och mer skärmanpassat format.

Resultat
En matig men lättläst rapport där hållbarhet tar stor plats som en naturlig del av verksamheten. Designen bidrar med känsla för företaget, dess anställda och kunder.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors, Business Director på Solberg

Cecilia Gravenfors

Business Director, Partner