SKF

Finns överallt och påverkar positivt

... genom en årsredovisning som tydligt beskriver företagets strategiska prioriteringar och väsentliga frågor.

SKF:s produkter och tjänster finns överallt i samhället och är därför en viktig del av vardagslivet för både människor och företag. Företaget har ett av industrins starkaste varumärken och 43 000 kompetenta medarbetare som arbetar för att få saker och ting att gå snabbare och längre, men också renare och säkrare. Alltid med kunden i fokus.

Solberg har arbetat med SKF sedan 2016 med uppdraget att för olika kanaler utveckla beskrivningen av företaget för att tydligt lyfta fram de vägval som företaget gjort och gör för att maximera industrins positiva påverkan långsiktigt. Åtagandet för årsredovisningen omfattar rådgivning, koncept, copy, projektstyrning, design och produktion. En kortversion av årsredovisningen, ”SKF in brief”, tas också fram varje år. Under de senaste åren har Solberg även bidragit med design och produktion av informationsmaterialet för SKF:s Investor Letter och TCFD Rapport.

RESULTAT

Med fokus på design som tar för sig och korta pedagogiska texter förenklas berättelsen om hur SKF som global koncern skapar värde med hållbarhet i fokus.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Jeanette Gustafsson, Senior Consultant and PR Advisor på Solberg

Jeanette Gustafsson

Seniorkonsult och rådgivare PR