SKF

Visar hur allt hänger samman

... genom en årsredovisning som tydligare beskriver företagets strategiska prioriteringar och väsentliga frågor.

Omslag och uppslag från SKF Green Finance Framework October 2019
Omslag och uppslag från SKF Årsredovisning 2019
Uppslag från SKF Årsredovisning 2019

SKF:s produkter och tjänster finns överallt i samhället och är därför en viktig del av vardagslivet för både människor och företag. Företaget har ett av industrins starkaste varumärken och 43 000 kompetenta medarbetare som arbetar för att få saker och ting att gå snabbare och längre, men också renare och säkrare. Alltid med kunden i fokus.

årsredovisningen har SKF, tillsammans med Solberg, utvecklat strategiavsnittet för att tydligare beskriva de vägval som företaget har gjort för att maximera industrins positiva påverkan långsiktigt. Det gedigna marknadsavsnittet beskriver SKF:s erbjudande på en marknad som präglas av snabb förändring och som drivs av globalisering och digitalisering. I ett antal case, skildrar SKF arbetet med att minska företagets påverkan på miljön.

En kompletterande kortversion av årsredovisningen med essensen ”SKF in brief” har tagits fram.

Under året har Solberg bidragit med design och produktion av informationsmaterialet för SKFs första Green bond.

RESULTAT

Med förvandlad design som tar för sig, förenklas berättelsen om hur SKF som global koncern skapar värde med hållbarhet i fokus.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Jeanette Gustafsson, Senior Consultant and PR Advisor på Solberg

Jeanette Gustafsson

Seniorkonsult och rådgivare PR