Stena AB

Sprida kunskap om en världsomspännande verksamhet

... genom att på ett välstrukturerat sätt och med hjälp av storytelling levandegöra en komplex och bred verksamhet.

Omslag till Stena Hållbarhetsrapport 2016

Stena AB är verksamma inom en rad branscher över hela världen. Årsöversikten och årsredovisningen skildrar tillsammans hur kundfokus, hållbarhetsfrågor och konkurrenskraft driver de bolagets 15 000 anställda.

Rapportpaketet som består av årsöversikt, hållbarhetsrapport och årsredovisning är anpassat till olika målgrupper och Solberg har bidragit med innehåll, design och produktion. Med en kombination av print och webb presenteras såväl siffror som berättelser på ett tillgängligt sätt.

Onlineversionen är skapad i responsive design för att vara läsbar och tillgänglig i alla enheter.

I kombination med en design som ger stort utrymme åt storytelling skapades ett rapportpaket som utmärks av god funktionalitet och hög användarvänlighet.

RESULTAT

Effektiv beskrivning av verksamheten ur olika perspektiv, anpassat för olika kanaler och målgrupper.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Maria Almström, Senior Consultant på Solberg

Maria Almström

Seniorkonsult