STENA METALL

Tillsammans skapar vi värde

... genom en produktsvit som fungerar för flera målgrupper.

Omslag och uppslag i Stena Metall Årsredovisning 2018/2019

För verksamhetsåret 2018/2019 presenterade Stena Metall en rapportsvit bestående av en årsberättelse med hållbarhetsredovisning, en årsredovisning samt en onlinerapport. Med olika rapporter och en bredd i kanaler möter Stena Metall olika intressenters behov av information.

Stena Metallkoncernen bedriver verksamhet på cirka 200 platser i tio länder och har 3 500 medarbetare. I nära samarbete med kunder och partners skapas nya värden som alla tjänar på – företagen, miljön och samhället.

Årsberättelsen med hållbarhetsredovisning är viktig i kommunikationen med kunderna men också av stor betydelse för koncernens många medarbetare då den ger en lättillgänglig och samlad bild av koncernens olika verksamheter och satsningar på hållbarhetsfrågor. Via onlinerapporten får medarbetare, studenter, potentiella medarbetare, kunder och andra intressenter en bra överblick över koncernen, medan årsredovisningen ger kapitalmarknaden mer hårda fakta.

Att beskriva en diversifierad verksamhet och tydliggöra den sammanhållande kärnan för läsaren, samtidigt som de olika verksamheternas och geografiska marknadernas unikitet inte går förlorade, är ett konststycke och en utmaning som Solberg med stort engagemang tagit sig an och tagit i mål.

Solberg har samarbetat med Stena Metall kring rapportering under flera år och för 2018/2019 stått för innehållskoncept, copy, hållbarhetsrådgivning och projektstyrning för årsberättelse med hållbarhetsredovisning samt produktion och design av årsredovisning och slutligen haft ett helhetsåtagande för onlineversionen.

Exempel från Stena Metall Årsredovisning online 2018/2019 på desktop, surfplatta och mobil

RESULTAT

En rapportsvit som tydligt möter intressenternas behov och ger en översiktlig och lättillgänglig bild av koncernens alla delar. Hållbarhetsredovisningen är väl genomarbetad och avslutas med en reviderad GRI-rapport.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Lena Sundbom, Managing Director på Solberg

Lena Sundbom

Byråchef, Partner